נמנע פיגוע: מחבלת השליכה סכין בעת שעוררה חשד ונוטרלה - 0404
+
נמנע פיגוע: מחבלת השליכה סכין בעת שעוררה חשד ונוטרלה ביטחון מוא"ז שומרון

נמנע פיגוע: מחבלת השליכה סכין בעת שעוררה חשד ונוטרלה