נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018 - 0404
נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018

נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018

המשך יישום עקבי ומוצלח של תכנית ההשבחה מתבטא בצמיחה ובשיפור משמעותי נוסף בכל מדדי הרווחיות.

ההכנסות ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ-439 מיליון שקלים, צמיחה של 13% בהשוואה להכנסות של כ-390 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במחזור המכירות נבע בעיקר מגידול במכירות מגזר גלילי נייר לקרטון בסך של כ-24 מיליון שקלים, גידול בסך של של כ-7 מיליון שקלים במגזר מוצרי אריזה וקרטון, ומגידול במכירות מגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ-29 מיליון שקלים. העליה בהכנסות הינה פועל יוצא של גידול בכמות הנמכרת, עלייה במחירי המכירה ושיפור תמהיל המכירות. במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו הכנסות החברה בכ-893 מיליון שקלים, צמיחה של כ-8% בהשוואה להכנסות של כ-826 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-77 מיליון שקלים (כ- 18% מההכנסות), עלייה של 13% בהשוואה לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-68 מיליון שקלים (כ- 17% מההכנסות).

הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות, הסתכם בכ-38 מיליון שקל, גידול כ- 11 מיליון שקלים וכ-41%, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-27 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח התפעולי הושג בעיקר הודות לעלייה ברווחיות מגזר גלילי נייר לקרטון. הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-78 מיליון שקלים, גידול של כ-56% לעומת רווח תפעולי של כ-50 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-60 מיליון שקלים (כ-14% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לכ-49 מיליון שקלים (כ-12% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-121 מיליון שקלים, גידול של כ-29% בהשוואה ל-94 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ב-EBITDA היא תוצאה של צמיחה במכירות לצד מיקוד עסקי והתייעלות תפעולית.

הוצאות המימון ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ-7 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-12 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון חלה ירידה של כ-2.5 מיליון שקלים בהוצאות הריבית הודות לפרעון אג"ח, ויתרת הירידה נבעה מהשפעת שערי החליפין. במהלך המחצית הראשונה של 2018 הסתכמו הוצאות המימון בכ-16 מיליון שקלים, קיטון של 5 מיליון שקלים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כפועל יוצא של המשך פירעונות של אגרות חוב.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-22 מיליון שקלים, לעומת רווח של כ-11 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-46 מיליון שקלים, וזאת לעומת רווח נקי של כ-22 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי בשנת 2018 הינו תוצר של שיפור ברווח התפעולי וקיטון בהוצאות מימון.

דיבידנד: דירקטוריון נייר חדרה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 20 מיליון שקלים לבעלי המניות. זהו רבעון שלישי ברציפות בו מחלקת החברה דיבידנד, לאחר שחילקה במהלך 2018 דיבידנדים בהיקף מצטבר של 50 מיליון שקלים, בשני הרבעונים הקודמים.

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים ציין כי "גם הרבעון זה נבחנו צורכי המזומנים העתידיים של החברה לטובת המשך ביצוע השקעות לצמיחה, פרעון חוב, שמירה על רמת מינוף נמוכה והרצון להשיא תשואת דיבידנד. המשך השיפור בריווחיות והאיתנות הפיננסית של החברה מאפשרים מימוש במקביל של כל שלוש המטרות גם יחד תוך חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 20 מיליון שקלים הרבעון, וסך מצטבר של 70 מתחילת השנה".

מנכ"ל נייר חדרה, גדי קוניא: "אנו מרוצים מאוד מהשיפור העקבי ברווחיות החברה, בדגש על ה- EBITDA והרווח הנקי, ומיכולתנו להשיא לבעלי המניות גם תשואת דיבידנד. המשך הגידול בביקוש למוצרי אריזה וקרטון בעולם והעלייה במחירי המכירה העולמיים מקנים לנו בטחון בפוטנציאל העתידי הרב שעוד לפנינו. שיפור הרווחיות הינו פרי עבודה מתמשכת של יישום האסטרטגיה העסקית שלנו באופן שמאפשר לחברה לנצל באופן מיטבי את המומנטום החיובי בשוק, תוך חתירה תמידית ליעילות משופרת ומצוינות תפעולית. נייר חדרה ממשיכה בביצוע השקעות, וזאת בכדי לשמר ולהעצים את מגמת השיפור ברווח בשעיעור דו-ספרתי גם בעתיד".

 

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]