יותר מ-750 מיליון ליטר של מים הזדהמו בפלורידה - 0404
+
יותר מ-750 מיליון ליטר של מים הזדהמו בפלורידה חדשות 0404

יותר מ-750 מיליון ליטר של מים הזדהמו בפלורידה

בולען גדול ממדים שנפער מתחת לבריכת אחסון דשנים בפלורידה, ארצות הברית, גרם לשרשרת תקלות ולזיהום של מים בהיקף הנעמד עד כה ביותר מ-750 מיליון ליטר. הבולען התגלה לראשונה לפני כשלושה שבועות ומאז פועלת החברה שאחראית על בריכת האחסון בניסיון לצמצם את גודל הנזק. חלק גדול מהערים בפלורידה מסתמכות על האקוויפרים, מערכות מים טבעיות הזורמות מתחת לפני האדמה, בעוד שהשלכות הזיהום הנוכחי על האוכלוסייה עדיין נבדקות.