בפעם השביעית: פרס ניהול כספי תקין לעיריית קרית אתא - 0404
+
בפעם השביעית: פרס ניהול כספי תקין לעיריית קרית אתא

בפעם השביעית: פרס ניהול כספי תקין לעיריית קרית אתא

משרד הפנים החליט להעניק את פרס הניהול הכספי התקין לשנת 2014-2015 לעיריית קרית אתא, בפעם השביעית ברציפות. וועדת הפרס קבעה כי עיריית קרית אתא הצטיינה בניהולה התקציבי באופן אחראי ומאוזן, תוך שמירה על יציבות כספית ועמידה בהתחייבות במסגרת התקציב המאושר. הפרס ניתן לאחר בדיקה מעמיקה של הרשות המקומית על פי קריטריונים שונים: ניהול כספי תקין, ניהול ארגוני תקין, ניהול משאבי האנוש, מערך השירותים שניתן לתושבים וכן ניהול בתחום התכנון ובנייה. יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא: "העירייה מקפידה שנה אחר שנה להגיע לאיזון תקציבי, תוך הגדלה ושיפור מתמיד של השירות הניתן לתושבים. אנו נמשיך לנהל את העירייה באחריות, תוך חתירה מתמדת לשיפור רמת השירותים המוניציפאליים לתושב. "