סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל - 0404
+
סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל רשות המעברים

סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל

סכין התגלתה בתיקו של ערבי בעת בידוק בטחוני במעבר אייל הסמוך לקלקליה.

כאשר נשאל מדוע יש סכין ברשותו טען כי לא מדובר בתיק שלו אלא בתיקו של אביו.