סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל - 0404
סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל רשות המעברים

סכין נתפסה במהלך בידוק שביצעו כוחותינו בתיקו של ערבי במעבר אייל

סכין התגלתה בתיקו של ערבי בעת בידוק בטחוני במעבר אייל הסמוך לקלקליה.

כאשר נשאל מדוע יש סכין ברשותו טען כי לא מדובר בתיק שלו אלא בתיקו של אביו.