אלקין: "סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים" - 0404
+
אלקין: "סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים" שלמה מור, 0404

אלקין: "סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים"

לאחר שהמשרד להגנת הסביבה קבע בהיתר הפליטה לתחנת הכוח הפחמית אורות רבין, לפי חוק אוויר נקי, כי היחידות המזהמות 1-4 ייסגרו עד ליום 1.6.2022 – אושרה היום (א') בממשלה החלטה המפרטת את אבני הדרך לסגירתן.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "החלטת הממשלה מבטיחה לציבור כי אכן תופסק הפעלת היחידות הפחמיות המזהמות בלוח זמנים קצר ככל האפשר, ומדגישה את המחויבות להפחתת שיעור התחלואה והתמותה כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר ממקור הזיהום הגדול במדינה. סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים, ותצעיד את משק החשמל למאה ה-21 כפי שנעשה במדינות המפותחות בעולם".

יחידות 1-4 הן היחידות הישנות ביותר והמזהמות ביותר בישראל ובשנת 2016 תרמו למעלה מ-25% מכלל פליטות המשק במזהמים העיקריים. כל קילוואט המיוצר בהן מזהם פי 10-1000 מייצור אותו קילוואט בתחנת כח המופעלת בגז טבעי, ופי 3-8 מייצור הקילוואט בתחנה פחמית שהותקנו בה סולקנים. לכן, קידום הפעולות שיבטיחו את סגירת היחידות במועד שנקבע, בנוסף לבחינת דרכים נוספות לצמצום השימוש בהן עד למועד הסגירה, כגון הפעלה עונתית, יביאו להפחתה מיידית בזיהום האוויר ובפגיעה הבריאותית בתושבי חדרה וסביבתה.

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "אני שמח מאוד על אחת ההחלטות החשובות והאסטרטגיות ביותר לשמירה על בריאות הציבור וכן על הירתמות משרד האנרגיה, בהובלת השר יובל שטייניץ".