לחץ על קלינטון בארה״ב להציג את מצבה הרפואי - 0404
+
לחץ על קלינטון בארה״ב להציג את מצבה הרפואי USA Department of State

לחץ על קלינטון בארה״ב להציג את מצבה הרפואי

ברשתות החברתיות גובר הלחץ הציבורי על הילרי קלינטון להציג את מצבה הרפואי. אזרחים רבים דורשים מהמעומדת לנשיאות להציג מסמכים חתומים בידי רופא שיבהירו האם היא מסוגלת לנהל את המדינה בצורה תקינה ויציבה. קלינטון, בנתיים, ממשיכה לטעון כי בריאותה תקינה וכי האירוע האחרון מקורו בדלקת ריאות חריפה.