נתניהו דוחה הפרסומים: מלא הערכה לעובדי משרד החוץ - 0404
+
נתניהו דוחה הפרסומים: מלא הערכה לעובדי משרד החוץ לע"מ

נתניהו דוחה הפרסומים: מלא הערכה לעובדי משרד החוץ

בימים האחרונים התפרסמו ידיעות חסרות בסיס על דברים שאמר ראש הממשלה, לכאורה, בגנות עובדי משרד החוץ ותפקודם. רה"מ מבקש להבהיר שההפך הוא הנכון. בכל הזדמנות וגם בתדרוכים עם גורמי התקשורת, ראש הממשלה שיבח את עבודת אנשי משרד החוץ. ראש הממשלה מעריך את העבודה המסורה והמקצועית של עובדי משרד החוץ בארץ ובנציגויות בחול, ולהם חלק חשוב בפיתוח הקשרים המדיניים של ישראל. נתניהו: "ראיתי מקרוב את עבודת משרד החוץ בחזית המדינית בביקורי האחרון באפריקה ובבירות נוספות ברחבי העולם. אני מלא הערכה להישגים למען ביצור מעמדה הבינלאומי של ישראל וביטחונה".