שיבוצים חדשים לשורה של סגני אלוף ואלוף משנה בצה״ל - 0404
+
שיבוצים חדשים לשורה של סגני אלוף ואלוף משנה בצה״ל דובר צה"ל

שיבוצים חדשים לשורה של סגני אלוף ואלוף משנה בצה״ל

הרמטכ״ל, רב אלוף גדי איזנקוט, החליט על סבב מינויים נוסף ובמסגרתו שובצו סגני אלוף ואלופי משנה לשורה של תפקידים חדשים. המינויים החדשים מותנים באישור שר הביטחון. המינויים: – אל״ם עומר מורן ימונה למפקד עוצבת בני אור. – אל״ם גל שוחמי ימונה למפקד עוצבת ברק. – אל״ם רומן גופמן ימונה למפקד עוצבת סער מגולן. – אל״ם ערן אוליאל ימונה לראש מחלקת המבצעים באגף המבצעים. – אל״ם רמי אבודרהם ימונה לראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה. – אל״ם ישראל שומר ימונה לקצין אג״ם פיקוד דרום. – אל״ם אלרן מיראש ימונה לקצין אג״ם פיקוד צפון. – אל״ם יוסף פנחס ימונה למפקד המכללה לפיקוד טקטי. – אל״ם ערן שני ימונה לראש מחלקת האימונים בזרוע היבשה. – אל״ם אפריים דפרין ימונה לנספח צה״ל בהודו. – אל״ם יהונתן יערי ימונה לנספח צה״ל בצרפת. – סא״ל לורה נחום בן חמו תמונה לראש מחלקת חינוך ותועלה לדרגת אל״ם. – סא״ל לירן כהן ימונה למפקד בית הספר להגנה אווירית ויועלה לדרגת אל״ם. – אל״ם ע׳ ימונה למפקד בית הספר לטיסה. – סא״ל ד׳ ימונה למפקד היחידה לשיתוף פעולה בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. – סא״ל י׳ ימונה למפקד הגנ״א ואיסוף בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. – סא״ל ג' ימונה למפקד היש״ם ויועלה לדרגת אל״ם. – סא״ל ת׳ ימונה לראש מחלקת השתתפות בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. – סא״ל א׳ימונה לרמ״ח הפעלה למודיעין בחיל האוויר ויועלה לדרגת אל״ם. – אל״ם א' ימונה לנספח מו״פ במפא״ת. – סא״ל שרי כרמל תמונה למפקדת מגל ותועלה לדרגת אל״ם.