סאטקום מערכות: הרחבה נוספת בהתקשרות לאספקת שירותי O3b בקונגו - 0404
+
סאטקום מערכות: הרחבה נוספת בהתקשרות לאספקת שירותי O3b בקונגו לאוס

סאטקום מערכות: הרחבה נוספת בהתקשרות לאספקת שירותי O3b בקונגו

סאטקום מערכות דיווחה על הרחבה נוספת לאספקת שירותי תקשורת באמצעות שימוש בטכנולוגיית O3b ולווייני GEO עם חברת תקשורת מובילה בקונגו, אפריקה. התמורה בגין שירותים נוספים אלה, עומדת על סך של 320 אלף דולר  לחודש, המהווים כ- 5.1 מיליון דולר לתקופת ההתקשרות שהינה עד נובמבר 2019.

חברת התקשורת מגדילה זו הפעם השנייה את הסכם השירותים מסאטקום מערכות מאז תחילת ההתקשרות באוגוסט 2016, וכיום התמורה הכוללת בגין מלוא השירותים המסופקים לה עומדים על סך של כ- 15.5 מיליון דולר ליתרת תקופת ההתקשרות.

ביוני 2018, רכשה סאטקום מערכות את מלוא הזכויות במיזם התקשורת בקונגו ב-6 מיליון דולר; בין לקוחות המיזם Orange ו- Vodacom. הכנסות המיזם במהלך השנים 2016-2017 הסתכמו ב-27.7 מיליון דולר בהיקפי רווחיות ממוצעים של 31%.