הופחת עונש מאסרו של ג'קי בן זקן - 0404
+
הופחת עונש מאסרו של ג'קי בן זקן

הופחת עונש מאסרו של ג'קי בן זקן

בית המשפט העליון החליט פה אחד לקבל את ערעורי שני הצדדים – המדינה מזה וג'קי בן זקן ואיתן אלדר מזה – בפסק דין המתייחס לסוגיית העונש. זאת לאחר שבן זקן ואלדר הודיעו בהמלצת בית המשפט כי הם חוזרים בהם מהערעורים על הכרעת הדין, בה הורשעו בשורה של מעשי תרמית ומניפולציה במניותיה של חברת מנופים. בית המשפט העליון החליט להגדיל באופן משמעותי את סכומי הקנסות שהטיל בית המשפט המחוזי ולהעמיד את הקנס שישלם בן זקן על סך של 800,000 ש"ח ואת הקנס שישלם אלדר על סך של 500,000 ש"ח (חלף 250,000 ש"ח שגזר בית המשפט המחוזי על כל אחד מהם). מנגד החליט בית המשפט העליון להפחית במידת מה מעונשי המאסר שנגזרו על בן זקן ואלדר, באופן שעל בן זקן יוטלו 26 חודשי מאסר בפועל ועל אלדר – 22 חודשי מאסר בפועל (חלף 36 חודשים שגזר בית המשפט המחוזי על כל אחד מהם). ערעור המדינה על מיעוט הקנס שהוטל על חברת מנופים נדחה בשל מצבה הכלכלי העגום וכן בשל כך שהקנס שהטיל עליה בית המשפט המחוזי מצוי בתוך מתחם הענישה שטענה לו המדינה.