ערבים השתלטו על שטח ליד נחליאל ומכשירים קרקע לבנייה - 0404
+
ערבים השתלטו על שטח ליד נחליאל ומכשירים קרקע לבנייה תנועת רגבים

ערבים השתלטו על שטח ליד נחליאל ומכשירים קרקע לבנייה

בכל מקום שלא עוצרים אותם, הם ממשיכים להשתלט ולבנו:. ערבים השתלטו על קרקע סמוך ליישוב נחליאל במערב הרי בנימין והחלו להכשיר קרקע לבנייה במקום. תנועת רגבים שגילתה את ההשתלטות והעבודות במקום, שיגרה מכתב לשר הביטחון, אלוף פיקוד מרכז, ראש המנהל האזרחי ומנהל יחידת הפיקוח בדרישה כי יפעלו נגד הערבים, יעצרו את העבודות הבלתי חוקיות ויחרימו כלים כבדים. במכתב ששלח עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים לארבעה, תחת הכותרת: "הכשרת קרקע לבנייה סמול לנחליאל – דרישה לנקיטת פעולות פיקוח ואכיפה", הוא ציין: "בשם מרשתי, תנועת רגבים ועל יסוד הוראות החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט – 1958 (להלן: "החוק") הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן: במהלך התקופה האחרונה מבוצעות עבודות הנדסיות בהיקף נרחב מאד לשם הכשרת שטח לבניה בסמוך לישוב נחליאל. להלן תצ"א ועליה סימון מיקום העבודות וכן תמונה שצולמה בשטח: כפי שעולה מן התמונות, מדובר בביצוע עבודות להכשרת קרקע באמצעות כלי הנדסה כבדים, תוך השתלטות על אדמה טרשית באזור לא מוסדר. בנוסף יש להדגיש את הפגיעה הנופית המשמעותית הנגרמת כתוצאה מעבודות אלו וכפי שהיא ניכרת בבירור גם בתמונה דלעיל. לאור אחריותכם לשמירה על החוק באזור הנכם נדרשים בזה לנקוט בפעולות פיקוח ואכיפה כנגד מבצעי העבודות ולרבות: הוצאת צווים, החרמת כלים והשבת המצב לקדמותו".