חשש בצה"ל: האם הצלף שירה באביב לוי ז"ל הוא זה שירה גם בקצין שנפצע אתמול? הצטרפו למהדורה - 0404
+

חשש בצה"ל: האם הצלף שירה באביב לוי ז"ל הוא זה שירה גם בקצין שנפצע אתמול? הצטרפו למהדורה