אותרה גופה נוספת במהלך פעולות החילוץ במתחם החניון שקרס - 0404
אותרה גופה נוספת במהלך פעולות החילוץ במתחם החניון שקרס דובר צה"ל

אותרה גופה נוספת במהלך פעולות החילוץ במתחם החניון שקרס