פורסם ההרכב לקראת איטליה. חמד וביטון פותחים ב-11 - 0404
+
פורסם ההרכב לקראת איטליה. חמד וביטון פותחים ב-11 התאחדות לכדורגל

פורסם ההרכב לקראת איטליה. חמד וביטון פותחים ב-11