יד ושם: "קמפיין ארגוני בעלי החיים - פרובוקציה וזילות השואה" - 0404
+
יד ושם: "קמפיין ארגוני בעלי החיים – פרובוקציה וזילות השואה" דוברות המשטרה

יד ושם: "קמפיין ארגוני בעלי החיים – פרובוקציה וזילות השואה"

לאחרונה פתחו בארגון אנונימוס ו'תנו לחיות לחיות' בקמפיין כנגד מה שהם מכנים "מסעות המוות" ו"משלוחים חיים" של בקר לישראל. אולם השימוש במונחים מהשואה, גרם ל'יד ושם' לגנות את הקמפיין בצורה חריפה בעקבות הנסיון להשוות את סבל החיות לסבלם של היהודים בשואה, ולארגון 'חותם – יהדות על סדר היום', לדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה להורות על עצירת הקמפיין לאלתר עקב פגיעה ברגשות הציבור. בתשובה לאיתי אסמן, אזרח שפנה ליד ושם וביקש את התערבותם בנושא הקמפיין "המזעזע והמקומם כלשונו", ענו ביד ושם כי: "יד ושם דוחה בשאט נפש השוואות לשואה במחאות מסוג זה, צודקות ככל שתהיינה". ב'יד ושם הוסיפו כי "יד ושם מבקש להדגיש שהרצון לעורר פרובוקציה אינו מצדיק זילות של זכר השואה ופגיעה ברגשות הציבור בכלל וציבור הניצולים בפרט. ההשוואה בין סבלן של החיות לבן סבלם של היהודים בשואה גורמת לעיוות המשמעות והמהות ההיסטורית של השואה. גישה אטומה ופרובוקציה לשמה, כפי שנוקטים יוזמי הקמפיין, פוגעות בתשתית הערכית שעומדת גם ביסוד התביעה שלהם ובכך למעשה כורתים את הענף עליו הם רוצים להישען". בארגון חותם, הפועל להגברת הזהות היהודית של המדינה בנושאי חקיקה פנו היום ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להורות על הפסקת הקמפיין לאלתר. "אצל ארגוני בעלי החיים אכילת בשר היא רצח, הובלת בעלי חיים שקולה לשואה הנוראה ואין הבדל בין אדם לבהמה", אומר מנכ"ל חותם עמיטל בראלי. "על פי הטרמינולוגיה הזו, שר החקלאות שמעודד הקלות על הייבוא הוא לא רחוק ממפקד האס.אס. זו זילות השואה, ביזיונם של הנרצחים והסתה פרועה ולכן את הקמפיין הזה יש לעצור מיד". בנוסף מציינים בארגון חותם כי בדיקה שערכו העלתה כי הובלת בעלי חיים נמצאת תחת פיקוח הדוק של מדינות המוצא ושל משרד הבריאות בישראל. "הפיקוח הדוק הן מבחינה בריאותית, והן מצד הרצון להמעיט ככל האפשר בסבלם של בעלי החיים. אם קיימים מקרים חריגים, יואילו הארגונים הנ"ל להעבירם אל משרד הבריאות על מנת שהאחרונים יטפלו בנושא באופן מידי", אומרים בחותם ומדגישים כי על פי התורה בעלי החיים מותרים לשימוש האדם, כמובן ללא התעללות או פגיעה מיותרת בהם. "התורה שציוותה על איסור 'צער בעלי חיים', היא אותה תורה שהתירה אכילת בשר ואף ציוותה על כך בשבתות וחגים, תוך השתדלות יתרה למעט את צערן של הבהמות ככל שניתן. מי שלא יודע להבדיל בין אדם לבהמה סופו שיתאכזר אל בני אדם", מציינים בחותם.