2,232,172 תלמידים וילדים פותחים את שנת הלימודים החדשה - 0404
+
2,232,172 תלמידים וילדים פותחים את שנת הלימודים החדשה neatoday

2,232,172 תלמידים וילדים פותחים את שנת הלימודים החדשה

שנת הלימודים החדשה תשע"ז נפתחת הבוקר ברחבי ישראל. בתום סקירה של כלל המחוזות במשרד החינוך עולה כי למעט מספר מקרים נקודתיים, המערכת נערכה כראוי לקבל את התלמידים במוסדות החינוך. במסגרת כך, 2,232,172 תלמידים וילדים מתחילים את שנת הלימודים, מתוכם 158,958 תלמידי כיתות א', אשר מתחילים את דרכם לראשונה במערכת החינוך. 123,497 תלמידי יב' יחתמו השנה, 12 שנות לימוד במערכת החינוך. לצדם, פותחים את השנה 180,000 עובדי הוראה. שר החינוך, נפתלי בנט: "מערכת החינוך היום היא אישית ומקצועית מתמיד. צמצמנו את מספר התלמידים בכיתה ל- 28 בממוצע בלבד בכיתות א-ב, והוספנו סייעת שנייה בכל גני הילדים, על מנת שכל ילד יזכה ליותר חום ואהבה. מערכת החינוך מתמקדת היום במצוינות לימודית וערכית. שתהיה לכל ילדיי ישראל שנת לימודים מוצלחת". מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן: "מברכת את התלמידים אשר פותחים את שנת הלימודים ורוצה לאחל לתלמידי כיתות א' אשר מתחילים את שנתם הראשונה במערכת החינוך בשנה של למידה חווייתית, ולתלמידי כיתות יב' לאחל הצלחה לקראת סיום 12 שנות לימוד במערכת. אני מודה למנהלים ולצוותים החינוכיים אשר עבדו סביב השעון כדי להבטיח שהתלמידים יפתחו את שנת הלימודים כסדרה". במהלך שנת הלימודים הנוכחית המערכת תעמיק את תכניות העבודה במסגרת התכנית האסטרטגית, אשר כוללת ארבע מטרות עיקריות: קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות (מטרה א'), חיזוק החינוך לערכים יהודים, ציוניים (מטרה ב'), קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים (מטרה ג') וחיזוק התרבות הניהולית-הארגונית (מטרה ד').