משרד הבריאות אישר ל"טחינה הנסיך" לחזור ולייצר במשך חודש - 0404
+
משרד הבריאות אישר ל"טחינה הנסיך" לחזור ולייצר במשך חודש חדשות 0404

משרד הבריאות אישר ל"טחינה הנסיך" לחזור ולייצר במשך חודש

משרד הבריאות אישר למפעל "טחינה הנסיך" לחזור ולייצר זמנית את מוצרי הטחינה, אך בנתיים לא לשווק וזאת עד שמשרד הבריאות יוודא כי המפעל פועל כראוי. ממשרד הבריאות נמסר כי, "משרד הבריאות ביצע בקרות במפעל טחינת הנסיך ודרש תכנית כוללת לתיקון הליקויים. באמצעות 2 מהנדסי מזון ממשרד הבריאות אשר ליוו את המפעל, בוצע מעקב שוטף אחר יישום הפעולות המתקנות בצד דיווחים שוטפים, עדכונים, וסטטוס טיפול במפעל. בבקרה האחרונה שביצע משרד הבריאות, בתאריך 25.08.16, ניכר כי המפעל השקיע רבות בשיפורים ובנושאים של מערכות ממחושבות לניהול מלאים ורצפת ייצור במבנה, תשתית, יישום פעולות מתקנות לאחר תחקיר האירוע, ציוד חדיש ונוסף, רביזיה מחודשת למערכת אבטחת איכות (ובהתאם עדכון והנחלת נהלים חדשים), התקשרות עם גורמים מקצועיים מתחום המזון לצורך הפקת לקחים מהמקרה ולצורך המשך ליווי שוטף. להלן פירוט כללי של נושאים שטופל/ושופרו/שונו/הוכנסו במפעל, כחלק מהפקת לקחים ( פעולות מתקנות), ובהתאם להנחיותינו ולדרישותינו: 1. השמדה והטמנה של המוצרים הפסולים. 2. הצגת לוח זמנים מחייב ליישום מערכות ממוחשבת לניהול מלאי ורצפת הייצור, כולל נקיטת פעולות בטווח מידי. 3. ביטול עמדת מילוי של קו ביגבגים ישנה, ובמקומה בנייה של עמדת מילוי חדשה וממוחשבת עם עקיבות מלאה. 4. שיפורים במבנה, תשתית, ציוד ( פירוק קווים לא בשימוש, פירוק , ניקוי וקווי יסודי ומלא של כל שאר קווים פעילים, ביטול כניסת עובדים מכיוון חדר אוכל, תאורה, ביגוד וכביסה, מלגזות, התקנת מבואה סניטרית…). 5. ביצוע מבדק ע"י חברת סאקאל ( גוף התעדה שלישוני- Haccp) לגבי התנהלות מערכת אבטחת האיכות והמפעל באירוע המדובר. 6. מיקסום ההפרדות בין מדורי ואזורי הייצור השונים במפעל. 7. שינוי תדירות, מס' בדיקות, סוג בדיקה ושיטות הדיגום של טחינה בקו ייצור תעשייתי של ביגבגים. 8. התקשרות להמשך ליווי שוטף של המפעל ע"י גורמים חיצונים עם ניסיון מוכח ומוכר בתחום המזון ומיקרוביולוגיה 9. רביזיה וכתיבת נהלים לגבי נושאי אבטחת איכות ונהלים למחלקת אחזקה של המפעל בכל הנושא לטיפול בציוד, עמדות מילוי ותחומים נוספים. 10. עדכון נהלים לגבי התקשרות ופעילות עם לקוחות מזדמנים של המפעל . המפעל ביקש לבצע הפעלה מדורגת של מערכות הייצור, כאשר בכל תקופת מוגדרת יופעל קו ייצור אחד ועמדת המילוי שלו, בהתאמה. ולאחר רצף ייצור של מנה, ייעצר הקו, ויילקחו דוגמאות לבדיקת מעבדה חיצונית, ותוצאות יועברו למשרדנו מיד עם קבלתן במפעל. בהתאם לתוצאות, ייבחן המשך חזרה מדורגת של הקו לייצור, וכן המשך הפעלה מדורגת של קווים נוספים במפעל. בהתאם לאמור לעיל, נאשר חידוש רישיון יצרן זמני של העסק לתקופה של חודש ימים בלבד- בתקופה זו המפעל יתחיל לייצר, יבדוק את הסחורה אך לא ישווק בינתיים ללא אישור מפורש ממשרד הבריאות- הרישיון הזמני לייצר, יינתן בכפוף למספר תנאים שיבטיחו המשך מעקב ופיקוח צמוד של משרדנו לאורך כל התקופה. כל הפעולות, התחייבות, עדכונים- מגובים במסמכים והצהרות מטעם המפעל, ואשר יהוו חלק מתנאים בגוף רישיון היצרן. יצוין כי היתר GMP כרגע לא נבחן על הפרק ואנו סבורים שמנהלי המפעל חייבים להגיע לשימוע אצל מנהל שירות המזון, ולאחר מכן תתקבל החלטה בנושא. כמו כן, בסמוך לגמר איסוף כל ראיות וגביית עדות וחקירה, נוכל לגבש, בשיתוף עם כל הגורמים הרלבנטיים, תיק משפטי ולהחליט לגבי המשך הטיפול והתנהלות, במקביל לכל ההתנהלות בהווה מול המפעל".