עיריית ירושלים לבית המשפט: שביתה פראית של מאבטחי מוסדות החינוך - 0404
+
עיריית ירושלים לבית המשפט: שביתה פראית של מאבטחי מוסדות החינוך neatoday

עיריית ירושלים לבית המשפט: שביתה פראית של מאבטחי מוסדות החינוך

עיריית ירושלים עתרה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה כנגד שביתה פראית ובלתי חוקית של מאבטחי מוסדות החינוך בירושלים ביום הראשון הלימודים. העירייה: על אף ההבנה לחלק מדרישות המאבטחים אין לאפשר השבתת שירות ביטחוני חיוני זה, כפי שלא יעלה על הדעת להשבית את המשטרה. עיריית ירושלים עתרה היום (ד') לבין הדין האזורי לעבודה בירושלים, בבקשה למתן צו מניעה דחוף למניעת שביתה פראית ובלתי חוקית המתוכננת על ידי חלק ממאבטחי מוסדות החינוך בירושלים, המועסקים על ידי מספר חברות אבטחה בבתי הספר ובגני הילדים, ביום הראשון ללימודים. בעתירתה טוענת העירייה כי באם לא יינתן צו המניעה, ייגרם סיכון ביטחוני חמור למאות אלפי ילדי ירושלים אשר יוותרו ללא אבטחה נאותה, וכי הדבר מהווה סיכון ביטחוני בכל רשות מקומית, וודאי בעיר ירושלים בה שיקולי הביטחון הינם תמידיים ונוכחים. אנו רואים בחומרה את החזקתם של ילדי העיר כבני ערובה, שכן אין הדבר תלוי בהם, ומבקשים כי בית המשפט לא ייתן יד לסיכון ילדי העיר ויורה על איסור קיום השביתה. יצוין כי על אף שטענות המאבטחים להשוואת שכרם למאבטחים העובדים במשרדי הממשלה מופנות כלפי העירייה, עיריית ירושלים אינה מעסיקתם ואף איננה קובעת את שכרם, אלא כפופה להוראות המשרד לביטחון פנים בנושא ומדיניות ממשלת ישראל. על אף שהעירייה אינה המעסיקה של המאבטחים, היא פעלה אל מול ראש המטה למען המאבטחים עובדי הקבלן כדי למנוע את השביתה הבלתי חוקית, ולהסביר שידיה של העירייה כבולות שכן שכרם נקבע ומתוקצב על ידי המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, במסגרת אחריותם לביטחון מוסדות החינוך, אך לצערנו ללא הצלחה. עיריית ירושלים מעריכה את עבודת מאבטחי מוסדות החינוך ותרומתם לביטחונם של תלמידי ירושלים ואף סבורה שחלק מהטענותיהם מוצדקות, אך אסור להפקיר את ביטחונם של ילדי ירושלים. העירייה תמשיך ותעשה כל שביכולה כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של תלמידי ירושלים.