המשרד להגנת הסביבה הטיל לראשונה עיצום כספי על מכון רישוי בנתניה שלא ביצע כיול מכשירים במועד «
+
המשרד להגנת הסביבה הטיל לראשונה עיצום כספי על מכון רישוי בנתניה שלא ביצע כיול מכשירים במועד שלמה מור, חדשות 0404

המשרד להגנת הסביבה הטיל לראשונה עיצום כספי על מכון רישוי בנתניה שלא ביצע כיול מכשירים במועד

המשרד להגנת הסביבה הטיל לראשונה עיצום כספי מכוח חוק אוויר נקי בסך 135,480 ש"ח על מכון רישוי "אמיתי" בנתניה, בשל אי קיום חובת כיול כנדרש בנוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב במכוני רישוי. אי ביצוע כיול כנדרש בהוראות הנוהל עלול לחשוף את הציבור לזיהום אוויר, שכן כלי רכב מזהמים עלולים שלא להתגלות ככאלה במסגרת בדיקת הרישוי השנתית.

 לאחר הטלת העיצום על-ידי סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד, הגיש מכון הרישוי עתירה מנהלית כנגד המשרד לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים (מחוזי). במסגרת דיון שהתנהל בבית המשפט בשבוע שעבר חזרה בה העותרת מן העתירה בהמלצת השופטת, דנה כהן-לקח. את המשרד להגנת הסביבה ייצגה הפרקליטות בהליך המשפטי.

 סכום העיצום המקורי היה 226,500 ש"ח, ובוצעה הפחתה בהתאם לתקנות ההפחתה, כך שהמכון הפקיד לבסוף סכום עיצום כספי בסך 135,840 ש"ח.