המשרד להגנת הסביבה ורשות המים יתמכו בטיפול בפסולת ושפכים גם במסיק 2018 בבתי הבד בצפון הארץ - 0404
+
המשרד להגנת הסביבה ורשות המים יתמכו בטיפול בפסולת ושפכים גם במסיק 2018 בבתי הבד בצפון הארץ

המשרד להגנת הסביבה ורשות המים יתמכו בטיפול בפסולת ושפכים גם במסיק 2018 בבתי הבד בצפון הארץ

לפני פתיחת עונת המסיק בספטמבר 2018 ערך המשרד להגנת הסביבה בשבוע שעבר יום עיון בנצרת בהשתתפות נציגים מרשות המים ומשרד החקלאות, בעלי בתי בד ותאגידי המים באזור הצפון. זאת, במטרה לספק כלים ודרכי התמודדות בטיפול בפסולת המיוצרת בבתי הבד.

ביום העיון הציגו המשרד להגנת הסביבה ורשות המים את הקול הקורא המשותף למסיק 2018 לטיפול בפסולת בתי הבד, המתוקצב בכ-600 אלף ש"ח. התמיכה מיועדת לפינוי ממוקד של פסולת בבתי הבד בצפון, במטרה למנוע נזק למערכות איסוף הביוב, למתקני טיהור שפכים (מט"שים) ולמשק המים.

הקול הקורא התבסס על הצלחת הפיילוט המשותף במסיק בעונה שעברה, אשר הביא לצמצום קריסת מט"שים ולהפחתת זיהום הסביבה. המסיק בשנה שעברה לווה בתמיכה כספית בבתי הבד, על בסיס השתתפות של 50% בפינוי העקר ופיזורו על-ידי תאגידי המים והביוב.

התמיכה התמקדה בהעמדת תקציבים לתאגידי המים שבתחום פעילותם נמצאים בתי בד פעילים המחוברים לרשת הביוב המזרימה למט"שים שנפגעו בעבר: כרמיאל, לבנים, עכו, נהריה, ינוח ג'ת ושוקת.

ד"ר תומא עבוד, מרכז בכיר לסביבה חקלאית במחוז צפון, הציג את מדיניות הטיפול בפסולת בתי הבד לטווח הקצר באמצעות פיזור מבוקר בשדות חקלאיים ולטווח הארוך על-ידי שילוב פסולת זו במתקני אנרגיה עתידיים המטפלים בפסולת אורגנית נוספת. המשרד סיכם את עונת המסיק החולפת, בדגש על המנגנון ושיתוף הפעולה שנעשה בין כלל הגורמים להצלחת הקול קורא. כמו-כן, הוצגו הצלחות הפיזור המבוקר בשדות חקלאיים ופתרונות טיפול המוצעים בשוק.

תאגיד "מי גליל" הציג את הפעילות שנעשתה להצלחת הטיפול בעקר, שכללה השתתפות כספית  של התאגיד בפינוי העקר בכ-30%, כך שבעל בית הבד שילם בפועל רק כ-20% מעלות הפינוי (15 שקל למ"ק). התאגיד הציג את פעילות הפיקוח על השפכים המנוטרת בזמן אמת באמצעים טכנולוגיים המתריעים על הזרמת שפכים חריגים לביוב.

מהו עקר? בעונת מסיק הזיתים נוצרים בבתי הבד שפכים. אחד מהם הוא העקר, שגורם נזקים כבדים למערכת הולכת השפכים ולמערכת הטיהור עד כדי סתימת מערכות ההולכה וקריסת מתקני הטיהור, ופגיעה משמעותית ביכולת ניצול הקולחים מהמתקן לטיהור שפכים (מט"ש) לשימוש חקלאי.

העקר עלול לזהם גם את הסביבה ובכלל זה את מי התהום כפי שכבר אירע בעבר באזורים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה בעיקר במחוזות חיפה והצפון.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כיום פעילים כ-130 בתי בד, כתשעים מתוכם בצפון הארץ. בהליך הפקת שמן הזית מיוצרים בין 40 ל- 70 אלפי מ"ק עקר בשנה לפי העונה.