חשד למרמה כספית בקרב עמותות המשבצות בנות שירות לאומי - 0404
+
חשד למרמה כספית בקרב עמותות המשבצות בנות שירות לאומי חדשות 0404

חשד למרמה כספית בקרב עמותות המשבצות בנות שירות לאומי

חשד למרמה בתחום עמותות מוכרות המנהלות את הליך השיבוץ של בנות שירות לאומי והחיוב בעבור שירות. יחידה ארצית של משטרת ישראל בשת״פ עם חקירות מכס ומע״מ ת״א ברשות המסים ערכו הבוקר חיפושים במשרדיהם של חמש עמותות מוכרות לניהול הליך ההשמה של בנות שירות לאומי והחיוב עבור שירותן בגופים ציבוריים ושל מספר רואי חשבון המספקים להן שירות, זאת בגין חשד לכך שהעמותות ומי ממנהליהן חייבו את הגופים בחיובי יתר בהיקפים המוערכים במיליוני שקלים. במסגרת החקירה צפויים להיחקר, בין היתר, גורמים מהעמותות הנוגעות. ממצאי חקירה סמויה, שנפתחה בין היתר בעקבות פניית גורמי רשות השירות הלאומי ותוצרי עבודה שהתקבלו ממשרד האוצר, ביססה חשד לכך שעמותות המוכרות לצורך ניהול השמתם של בנות שירות לאומי ושיבוצן בגופים ציבוריים, חייבו את הגופים בעבור העסקת בנות השירות הלאומי בחיובי יתר הנאמדים במיליוני שקלים, זאת באמצעות מגוון שיטות ובהן דיווחים כפולים ו/או כוזבים. למותר לציין כי לא עולה חשד לפלילים כלפי הגופים הציבוריים בהם הועסקו בנות השירות בגינן חוייבו ועל פי החשד הם בגדר קורבנות ההונאה האמורה. החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. החקירה בראשיתה ומטבע הדברים בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים.