שריפה פרצה בצמוד למעיין עין הנצ"יב - המתרחצים התפנו - 0404
+
שריפה פרצה בצמוד למעיין עין הנצ"יב – המתרחצים התפנו דניאל קפאח

שריפה פרצה בצמוד למעיין עין הנצ"יב – המתרחצים התפנו