הוטלו קנסות על שבע אוניות שהזרימו מי ביוב בזמן עגינה בנמל חיפה - 0404
+
הוטלו קנסות על שבע אוניות שהזרימו מי ביוב בזמן עגינה בנמל חיפה ניר לוינסקי

הוטלו קנסות על שבע אוניות שהזרימו מי ביוב בזמן עגינה בנמל חיפה

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנסות על שבע אוניות שנמצאו מזרימות מי ביוב לים בזמן עגינה בנמל חיפה. האניות הפליגו בדגלי ישראל, סינגפור, מלטה, הולנד ופנמה ונקנסו בקנס בגובה 6,000 שקל על פי חוק שמירת הניקיון לכל מקרה. הזרמות אלה מהוות עבירה על חוק שמירת הניקיון ועל תקנות הנמלים, והמשרד להגנת הסביבה רואה אותן בחומרה. בין החודשים ספטמבר 2015 ליוני 2016, נמצאו על ידי המשרד להגנת הסביבה ורשות הספנות והנמלים, שבע אוניות שהזרימו מי ביוב בזמן עגינה בנמל חיפה. בכל המקרים הגיעו מפקחי היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית למקום לביצוע בדיקות. על האוניות העוגנות בנמלים לעמוד בתקנות הנמלים ובהנחיות לאיסור שחרור קולחים סניטריים בתחומי נמל. המשרד להגנת הסביבה התריע בפני סוכני ובעלי האוניות כי ימשיך לעקוב אחר הנושא וישקול אף החמרת צעדי אכיפה לרבות כתבי אישום. בתמונות: האוניות MAX SUPPORTER ו- BILLESBORG שנמצאו מזרימות מי ביוב (צילום: ניר לוינסקי, מנהל תחנת צפון, יחידה ארצית להגנת הסביבה הימית)