"החיילים פעלו תוך נוהל מעצר חשוד וירו כאשר חשו סכנה" - 0404
+
"החיילים פעלו תוך נוהל מעצר חשוד וירו כאשר חשו סכנה" שלמה מור

"החיילים פעלו תוך נוהל מעצר חשוד וירו כאשר חשו סכנה"