נפתר המשבר הקואליציוני בנושא עבודות הרכבת בשבת - 0404
+
נפתר המשבר הקואליציוני בנושא עבודות הרכבת בשבת חדשות 0404

נפתר המשבר הקואליציוני בנושא עבודות הרכבת בשבת

ראש הממשלה פתר את המשבר הקואליציוני בנושא עבודות הרכבת בשבת. לאחר שהסיעות החרדיות גילו כי בניגוד למסרים שהועברו אליהן ממשרד התחבורה מתבצעות בשבת עבודות תשתית של רכבת ישראל, הגיעה הקואליציה לסף משבר. ראש הממשלה התערב כדי לפתור את המחלוקת, ניהל דיונים לאורך הלילה ולאחר שנבחנו כל ההיבטים קיבל את ההחלטות הבאות: כל העבודות שדחייתן כרוכה בסיכון חיים יתקיימו כמתוכנן, כולל זו בנתיבי איילון. העבודות על מסילת הרכבת בנתב"ג-מודיעין ובית יהושע-עתלית ניתנות לדחייה ולא יתקיימו בשבת זו. בנוסף תקום ועדה שתפקידה להדק את התאום בין משרד התחבורה לסיעות החרדיות. בראש הוועדה יעמוד ראש סגל לשכת ראש הממשלה, והיא תכלול את מנכ"לית משרד התחבורה, מפכ"ל המשטרה, ושרי הסיעות החרדיות או נציגיהם.