נסגרו 13 תיקי חקירה נגד חיילים על אירועים ב׳צוק איתן״ - 0404
+
נסגרו 13 תיקי חקירה נגד חיילים על אירועים ב׳צוק איתן״ דובר צה"ל

נסגרו 13 תיקי חקירה נגד חיילים על אירועים ב׳צוק איתן״

הותר לפרסום מידע נוסף בעניין החלטות הפרקליטות הצבאית שהתקבלו לאחרונה, בעקבות דיווחים ותלונות אודות התרחשות אירועים חריגים במהלך מערכת "צוק איתן". צה"ל ממשיך לפעול באופן יסודי ויעיל על מנת להשלים את הבדיקה ואת החקירה בנושא, מתוך מחויבות לשלטון החוק כעקרון יסוד המנחה את פעילות כוחות צה"ל. עד כה, התקבלו בצה"ל דיווחים ותלונות הנוגעים לכ- 360 אירועים חריגים שאירעו לכאורה במהלך מערכת "צוק איתן". כל טענה המצביעה על התנהגות פסולה לכאורה, שנמצאה מהימנה על פניה וקונקרטית דיה, נבחנת בפרקליטות הצבאית לשם קבלת החלטה, האם לפתוח בחקירה פלילית מיידית או האם להעביר את המקרה למנגנון הבירור המטכ"לי. תפקיד המנגנון הוא לערוך בירור עובדתי מקדים שעל בסיסו יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. ביחס ל- 24 אירועים, ניתנה הוראה על פתיחה מיידית בחקירה פלילית, כיוון שהטענות שהועלו לגביהם הקימו על פניהן חשד סביר לביצוע עבירה פלילית. בעקבות חקירה אחת, הוחלט על הגשת כתבי אישום נגד שלושה חיילי צה"ל, בגין ביזה וסיוע לביזה. ההליכים במשפטם עודם מתנהלים. 13 תיקי חקירה נוספים נסגרו ללא נקיטת צעדים פליליים או משמעתיים. באחד המקרים הללו הוחלט על נקיטת צעד פיקודי. יתר החקירות תלויות ועומדות. דיווחים ותלונות ביחס לכ- 220 אירועים אחרים הועברו לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי. עד כה, לאחר בחינת ממצאי המנגנון, הוחלט לפתוח בחקירות פליליות ביחס לשבעה אירועים, מביניהן חקירה אחת הושלמה והוחלט על סגירת תיק החקירה. ביחס ל- 80 אירועים נוספים, הוחלט על סיום הטיפול ללא פתיחה בחקירה פלילית. ביחס לחלק מאירועים אלו, מצאה הפרקליטות הצבאית לנכון להמליץ על הפקת לקחים מבצעיים שונים.