אושר סופית: אישה בהריון לא תמתין בתור למתן שירות ציבורי - 0404
+
אושר סופית: אישה בהריון לא תמתין בתור למתן שירות ציבורי חדשות 0404

אושר סופית: אישה בהריון לא תמתין בתור למתן שירות ציבורי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי במקום בו ניתן שירות ציבורי לפי תור, נותן השירות יספק את השירות לאישה בהיריון ללא המתנה בתור, להוציא במקומות בהם ניתן לקבוע תור מראש, לפני הגעה למקום. נותן השירות יהיה רשאי לדרוש הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון. עוד מוצע להגדיר "שירות ציבורי" לעניין זה כשירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי רשות ציבורית או במקום ציבורי, בדרך של מפגש פנים אל פנים, למעט טיפול רפואי. כן מוצע כי לאנשים עם מוגבלות ולאזרחים ותיקים שגילם מעל 80 תינתן קדימות על פני נשים בהיריון.

בדברי ההסבר נכתב: "נשים בהיריון נאלצות לעתים להמתין זמן רב בתורים ארוכים ומייגעים במרכולים, בחנויות, בבתי מרקחת, בדואר ובמקומות נוספים הנותנים שירות לציבור. כדי להעניק לנשים בהיריון את הכבוד הראוי ולהקל עליהן, מוצע לתקן את חוק שיווי זכויות האישה, ולקבוע שבמצב שבו אישה בהיריון תבקש זאת, תינתן לה זכות לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור".