ארגון בטרם: מאז 2008 טבעו למוות 181 ילדים - 0404
+