ערבים השתלטו על שטח ליד מעלה לבונה: המנהל לא עשה דבר - 0404
+
ערבים השתלטו על שטח ליד מעלה לבונה: המנהל לא עשה דבר תנועת רגבים

ערבים השתלטו על שטח ליד מעלה לבונה: המנהל לא עשה דבר

ערבים השתלטו על שטח באזור צומת מעלה לבונה דרום בגזרת בנימין, סמוך לציר 60 והחלו להכשיר את הקרקע במקום. למרות פניית תנועת רגבים למנהל האזרחי עוד שהחלו העבודות, במנהל לא עשו דבר ואפשרו את המשך העבודה הבלתי חוקית. לכולם ברור כיצד היה מסתיים הסיפור אם היו אלה יהודים שמשתלטים על השטח. מדובר על שטח שהוא ככל הנראה אדמות סקר – אדמות שבשלב הבא יהיו שייכות למדינה. במקום נעשות עבודות בהיקף עצום ומיותר לציין כי מאזור הכפר סינג'יל יצאו לא מעט מחבלים שביצעו פיגועים. הבוקר (ג') פנה עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים במכתב דרישה למנהל האזרחי לטפל מיידית בנושא ועל פי החוק. במכתבו, תחת הכותרת: "עבודות הנדסיות ממזרח לציר 60 (סינג'יל) דרישה לנקיטת פעולות פיקוח ואכיפה, כתב עו"ד ארזי: "בשם מרשתי, תנועת רגבים ועל יסוד הוראות החוק לתיקון סדרי מנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט – 1958 (להלן: "החוק") הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן: במהלך הימים האחרונים מבוצעות עבודות הנדסיות בסמוך לציר 60, באדמות הכפר סינג'יל. מן התמונה עולה כי מדובר בעבודות המבוצעות על ידי כלי הנדסה כבדים וברור כי לצורך ביצוען נדרש היתר כדין (גם אם יימצא כי מדובר בעבודות להכשרת קרקע לחקלאות). לאור האמור לעיל, ומתוקף חובתכם לאכיפת דיני התכנון והבניה באזור הנכם נדרשים בזה לנקוט בפעולות פיקוח ואכיפה כנגד הכשרות הקרקע, כאמור לעיל, ומבצעיהן, ובכלל זה: הוצאת צווי הפסקת עבודה ואכיפתם והשבת המצב לקדמותו. אודה על מתן מענה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק". עו"ד ארזי צירף למכתבו תצ"א של האזור וכן צילום העבודות במקום.