אושר בועדת הכנסת: העסקת בני נוער באתרי בנייה אסורה «
+
אושר בועדת הכנסת: העסקת בני נוער באתרי בנייה אסורה Anneli Salo

אושר בועדת הכנסת: העסקת בני נוער באתרי בנייה אסורה

ועדת עבודה והרווחה של הכנסת אישרה פה אחד הבוקר (רביעי), את התקנות שיאסרו באופן גורף העסקת בני נוער באתרי בנייה למעט חניכות בהכשרות מקצועיות.

לאור היקף התאונות של פועלי בניין ובהוראת שר העבודה והרווחה חיים כץ, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית גיבש בשבועות האחרונים בהליך מזורז תקנות למניעת העסקת בני נוער באתרי הבנייה. לקראת חופשת הקיץ, יצא משרד העבודה והרווחה בתוכנית להגנה על בני הנוער המועסקים באתרים ופרסם כנדרש להתייעצות הציבור מסמך המציג את החלופות האפשריות לאופי איסור העבודה.

בין החלופות המובילות היו איסור עבודת בני נוער באתרים רווים (בנייה למגורים) בלבד אשר נחשבים מסוכנים יותר בשל אופי העבודה בגובה ואתגרי ניהול הבטיחות המורכבים שבהם, ואיסור עבודת בני נוער באופן גורף בכל סוגי אתרי הבנייה. לאחר עיבוד המידע התקבלה תמונת מצב לפיה חלופת האיסור הגורף הינה החלופה הטובה ביותר, חלופה שקיבלה את תמיכתו של השר.

עם זאת, לחלופה זו התקבלה הסתייגות – יתקיים איסור גורף למעט העסקה הנעשית על פי חוק החניכות, תשי"ג-1953, או במרכז להכשרה מקצועית לנערים כמשמעותו בסעיף 1(ב)(3) לחוק. רוב ההכשרה המקצועית והחניכות באתרי הבניה מתבצעות בקשר לעבודות החשמל ולא בעבודות בגובה.

בנושא זה המשרד סבור כי דרך המלך הינה הטלת איסור גורף למעט במקרים בהם הנער מועסק במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית, כלומר במסגרת מפוקחת ומלווה. עם כניסת התקנה לתוקף יתגבר המינהל את האכיפה בנושא העסקת בני נוער באתרי בניה עם כל הכלים שעומדים לרשותו – צווי בטיחות, עיצומים כספיים ואכיפה פלילית.

לצד איסור על העסקת בני נוער באתרי בניה, המשרד יוצא בקמפיין הסברתי מקיף שפונה להורים ולמעסיקים, כדי לרתום אותם למאמץ להגן על בני הנוער. בנוסף, ועד שיושלם תיקון התקנה, משרד העבודה והרווחה שם דגש מיוחד על אכיפת תעסוקת בני נוער בעבודות בנייה שאסורות להם גם היום, כגון איסור עבודה בגובה (אשר מהווה 64% מהתאונות הקטלניות) ואיסור נשיאת משקלים כבדים. האכיפה מתבצעת בשיתוף עם המוסד לבטיחות וגיהות אשר מבצע הדרכות בנושא באתרי הבנייה השונים.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "סביבת העבודה באתרי הבנייה היא פצצה מתקתקת לבני נוער ועד שהיזמים והקבלנים לא יפנימו את הלך הרוח החדש וישקיעו כנדרש בבטיחות, אני לא שקט עם עבודת הנערים באתרים. חוסר הציות לחוק וניהול הבטיחות הלקוי של קבלנים רבים, הביאו אותי למסקנה כי קיים הכרח לאיסור גורף של כניסת נער לעבודה באתר בנייה, רק כך נוכל להרחיק את הסיכון מבני הנוער ולהבטיח כי ישובו בשלום לספסל הלימודים לאחר חופשת הקיץ. נמשיך לפעול על מנת לצמצם את מספר הנפגעים בענף הבינוי, בתיקוני חקיקה נוספים, בהגברת הפיקוח והאכיפה והרחבת המודעות בקרב עובדים ומעסיקים כאחד לסיכוני הבטיחות באתרי בנייה".