אושר בכנסת: זמן המתנה למענה אנושי לא יעלה על 6 דקות ויחול על כל החברות ללא יוצא מהכלל - 0404
+
אושר בכנסת: זמן המתנה למענה אנושי לא יעלה על 6 דקות ויחול על כל החברות ללא יוצא מהכלל 0404

אושר בכנסת: זמן המתנה למענה אנושי לא יעלה על 6 דקות ויחול על כל החברות ללא יוצא מהכלל