גובשה תשתית ראייתית בפרשת הריגול העסקי בתחום התרופות - 0404
+
גובשה תשתית ראייתית בפרשת הריגול העסקי בתחום התרופות חדשות 0404

גובשה תשתית ראייתית בפרשת הריגול העסקי בתחום התרופות

יחידה ארצית של משטרת ישראל סיימה לאחרונה חקירה שעניינה חשד לריגול עסקי בתחום שיווק התרופות, במהלכה גובשה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות על ידי החשוד המרכזי – בעל חברה למודיעין עסקי. במסגרת החקירה, אשר לוותה על ידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, נחקרו מספר רב של מעורבים, שניים מהם באזהרה – בעל חברה פרטית המתמחה במודיעין עסקי ומנכ״ל חברה לשיווק תרופות ששכר את שירותיו. כמו כן נתפסו חומרים רבים ובוצעו מגוון פעולות חקירה. ממצאי החקירה ביססו חשד כי בעל חברה פרטית למודיעין עסקי, פעל שלא כדין, באופן המתיימר להיות מתוחכם, על מנת להשיג במרמה מידע סודי אודות חברה מתחום שיווק התרופות לאחר שנשכר על ידי מנכ״ל חברה אחרת בתחום. בין היתר, הממצאים מצביעים על כך שאיש המודיעין הפרטי ביצע איתור של בעלי התפקידים הרלוונטיים בחברת השיווק ובמוסדות רפואיים ופנה אליהם בזהות בדויה של בעל תפקיד לכאורה בחברת השיווק או תוך התחזות לגורם מתוך החברה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, על מנת שאלה ימסרו לו את המידע המבוקש – נסיונות שלא צלחו. עם סיום החקירה התגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות של נסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות ושיבוש מהלכי משפט על ידי בעל החברה למודיעין עסקי. לציין כי בעניינו של בעל החברה לשיווק תרופות לא נמצאו ממצאים המצביעים על כך שביצע עבירה פלילית. עם סיום החקירה מעבירה משטרת ישראל למחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, אשר ליוותה את החקירה, את כלל הממצאים, תשתית הראיות לכאורה והחומרים שנאספו, לעיון והחלטה.