עלייה של 2.5% במחירי הדירות ברבעון השני לשנת 2016 - 0404
+
עלייה של 2.5% במחירי הדירות ברבעון השני לשנת 2016 חדשות 0404

עלייה של 2.5% במחירי הדירות ברבעון השני לשנת 2016

עלייה במחירי הדירות: הסקירה נערכה ב- 16 ערים מרכזיות ומתייחסת לרבעון השני של שנת 2016. תוצאות הסקירה מצביעות על עלית מחירים בשיעור של כ- 2.5% במחירי דירות, בהשוואה לרבעון הקודם (ראשון 2016). עוד מצביע הסקירה על עליה של 8.0% במהלך השנה החולפת, בהשוואה לרבעון השני של שנת 2015. השמאי הממשלתי הראשי מציין כי ברבעון הנסקר (אפריל – יוני 2016) טרם באו לידי ביטוי השפעות תכנית "מחיר למשתכן". בין היתר, משום העובדה שכמות קטנה של דירות הגיעה עד כה אל הצרכן הסופי, וכן בשל מיעוט פרויקטים מסוג זה בערים הכלולות בסקירה.