לוחמי מג״ב שהשליכו אופני ילדה ערבייה בחברון לא יועמדו לדין פלילי - 0404
+
לוחמי מג״ב שהשליכו אופני ילדה ערבייה בחברון לא יועמדו לדין פלילי חדשות 0404

לוחמי מג״ב שהשליכו אופני ילדה ערבייה בחברון לא יועמדו לדין פלילי

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה החליטה להעביר את עניינם של השוטרים שתועדו כשהם לוקחים אופניים לילדה בת 8 בחברון, לבחינה ולטיפול פיקודי-משמעתי של הגורמים המקצועיים המוסמכים במשטרת ישראל. לאחר תום החקירה ובדיקת ממצאיה נקבע כי חומר הראיות מצביע לכאורה על כך שהתנהלותם של השוטרים הייתה בלתי תקינה ולא מקצועית; עם זאת, בשים לב למכלול נסיבות המקרה, נמצא כי אין מקום להמשך הטיפול באירוע באפיקים פליליים. הודעה על ההחלטה נמסרה לגורמים המוסמכים במשטרת ישראל.