משרד הבריאות: עיכוב באספקת מטרנה - כתוצאה מתקלה - 0404
+
משרד הבריאות: עיכוב באספקת מטרנה – כתוצאה מתקלה יח"צ

משרד הבריאות: עיכוב באספקת מטרנה – כתוצאה מתקלה

לפני ארבעה חודשים ארעה תקלה בברז סיבובי, באחת המכונות של פס הייצור במפעל. כתוצאה מכך נעצר הייצור ונוצר עיכוב בתוכנית העבודה שגרם למחסור נקודתי בחלק מהמוצרים בדרכי השיווק. החלק הפגום הוחלף והתקלה תוקנה. למען הסר ספק ומשיקולי זהירות מונעת לא שווקה הסחורה שיוצרה באותה עת. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, החברה משווקת תמ"ל (תרכובות מזון לתינוקות) רק לאחר קבלת תוצאות בדיקה תקינות. בניגוד לפרסומים שונים שום ביקורת לא הוקדמה. ביקורת שגרתית על-פי תכנית ביקורי השגרה, תתקיים ב 18.8 כמתוכנן.