התקשרויות המדינה עם ספקים פרטיים ברבעון הראשון: 4 מיליארד ש"ח - 0404
+
התקשרויות המדינה עם ספקים פרטיים ברבעון הראשון: 4 מיליארד ש"ח Körnerbrötchen. ויקיפדיה

התקשרויות המדינה עם ספקים פרטיים ברבעון הראשון: 4 מיליארד ש"ח

סך התקשרויות המדינה עם ספקים פרטיים ברבעון הראשון של 2016 עומד על כארבעה מיליארד ש"ח בהתאם לנוהל של היחידה הממשלתית לחופש המידע ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר, 71 רשויות ממשלתיות מחויבות לפרסם, מדי רבעון, את ההתקשרויות שלהן עם ספקי שירות בפורמט אחיד, מתאים לעיבוד (קבצי אקסל) ונח לשימוש. נכון להיום (שני ה-15.8.16), פרסמו 62 יחידות את דוחות הרבעון הראשון של שנת 2016. 8 יחידות נוספות טרם פרסמו את הדוחות: משרד ראש הממשלה, המשרד לנושאים אסטרטגיים, שירות בתי הסוהר, המשלחת הכלכלית בארה"ב (אוצר), נציגות האוצר בניו יורק, השירות המטאורולוגי, רשות התעופה האזרחית, חינוך תורני וחינוך עצמאי. היחידה הממשלתית לחופש המידע מפרסמת קובץ המאגד את כלל התקשרויות שפורסמו עד כה לנוחות ושימוש הציבור (מצ"ב). עיבוד הנתונים חושף תמונה רוחבית על אודות הוצאות המדינה מול ספקים פרטיים ומאפשר ניתוח מעמיק של השימוש בכספי ציבור על ידי גופי המדינה: במהלך הרבעון הראשון לשנת 2016 פורסמו 26,603, הזמנות שונות בסכום כולל של כ-4.3 מיליארד ש"ח. כ-400 הזמנות בוצעו במטבע זר והוערכו בכ- 36 מיליון ש"ח. כ- 20% מסכום ההתקשרויות הוקצה להתקשרויות עם גופים ממשלתיים כדוגמת משרדי ממשלה אחרים, חברות ממשלתיות, מנהל הדיור הממשלתי ולשכת הפרסום הממשלתית. כ-5% מההתקשרויות נעשו מול הרשויות המקומיות, מול תאגידים ברשויות ומול עמותת המרכז לשלטון מקומי. התקשרויות בסך של אלף עד 10,000 ש"ח, הן השכיחות ביותר ומהוות כמחצית מכלל התקשרויות המדינה שדווחו. סך התקשרויות משרד הבריאות עומד על מעל מיליארד ש"ח – זהו סכום ההתקשרויות הגבוה ביותר מקרב כלל הרשויות שהגישו דוחות.