המשרד להגנת הסביבה: ירידה של 53% בצריכת שקיות חד-פעמיות בשנת 2017 - 0404
+
המשרד להגנת הסביבה: ירידה של 53% בצריכת שקיות חד-פעמיות בשנת 2017 גליה פסטרנק

המשרד להגנת הסביבה: ירידה של 53% בצריכת שקיות חד-פעמיות בשנת 2017

החוק האוסר חלוקה חינמית של שקיות ניילון חד-פעמיות ברשתות השיווק הגדולות ומאפשר מכירתן ב-10 אגורות, כנראה עובד. ברשתות השיווק הגדולות נרשמה ירידה של כ-80% בשנת 2017 לעומת שנת 2016 אז חולקו השקיות בחינם. בסה"כ נרשם חיסכון של כ-7,091 טונות של שקיות פלסטיק.

רשתות השיווק הגדולות דיווחו על מכירה של כ-378 מיליון שקיות נשיאה חד-פעמיות בשנת 2017, טרם כניסת החוק לתוקף, לעומת כ-1.753 מיליארד שקיות שנרכשו על ידי הקמעונאים לשם חלוקה ללקוחות בשנת 2016. בשוק כולו נרשמה ירידה של כ-53%. הנתון מהווה הפחתה דרמטית של כ-1.375 מיליארד שקיות – כלומר, של כ-80% בין השנים.

המשמעות, העולה מהנתונים הללו, היא כי הציבור בישראל לא צרך כ-7,091 טונות של שקיות פלסטיק חד פעמיות – היקף שווה ערך למשקלם של כ-395 אוטובוסים!

לפי היקף השוק הקמעונאי, נמצא כי בשנת 2016 נצרכו בכלל מדינת ישראל 2.8 מיליארד שקיות נשיאה חד פעמיות או 325 שקיות לנפש – בעוד שבשנת 2017 נצרכו 1.5 מיליארד שקיות כלומר 171 שקיות לנפש. באופן זה שיעור ההפחתה של צריכת שקיות הנשיאה בכלל מדינת ישראל הוא כ-53%.

המשרד להגנת הסביבה קבע יעדים לצמצום השימוש בשקיות לשנים הבאות על סמך תוצאות אלו. מתזכיר תקנות שהגיש באחרונה המשרד עולה כי על-מנת לשמר את ההצלחה נקבע יעד של 170 שקיות לנפש בשנים 2019-2025. 120 שקיות לנפש בשנים 2025-2030. ובכל שנה משנת 2031 ואילך – 65 שקיות לנפש, יעד הפחתה שאפתני של 80% לכלל השוק.

לשם עמידה ביעדי צמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות המשרד מתכנן לבחון אפשרויות ומנגנונים נוספים ובהם מנגנון עתידי של איסור חלוקה בחינם של שקיות נשיאה חד-פעמיות בכלל בתי העסק בישראל ואכיפה נרחבת על יצרני ויבואני אריזות שירות מכוח חוק האריזות.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "התוצאות מדברות בעד עצמן.  אזרחי ישראל אימצו בחום את השינוי הסביבתי והחסכון הכלכלי הטמון בכך. קבענו יעדים לצמצום השימוש בשקיות על בסיס ההצלחה הגדולה של החוק. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לשמור על ניקיון המרחב הציבורי וחופי הים".

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "כחלק ממהפכת הפסולת שמוביל המשרד להגנת הסביבה אנו מטפלים גם בתחום השקיות, והציבור משתף פעולה בצורה מרשימה. אנו שואבים עידוד מהירתמות הציבור גם לתחומי פסולת אחרים במסגרת המדיניות שלנו, גם בפסולת הבנייה ופסולת ביתית, וכן בהקמת מתקנים לטיפול והסדרת השוק". (בתמונהצב ים קטן עלול להיחנק משקיות הפלסטיק הפזורות בחוף).