משרד הבריאות הגיע להסכמות עם האוצר על המשאבים לשנים הקרובות - 0404
+
משרד הבריאות הגיע להסכמות עם האוצר על המשאבים לשנים הקרובות כנסת ישראל

משרד הבריאות הגיע להסכמות עם האוצר על המשאבים לשנים הקרובות

משרד הבריאות הגיע לסיכום עם משרד האוצר בנוגע למשאבי מערכת הבריאות לשנים הקרובות הכולל תוספות משמעותיות כמפורט להלן 
 סל שירותי הבריאות ותקציב קופות החולים משרד הבריאות הגיע לסיכום על תוספת לסל התרופות בסך של 500 מיליון ₪ לשנים 2017-2019 אשר יהיו מיועדים לשירותים וטכנולוגיות חדשות בסל הבריאות. המימון לתוספת זאת יגיע באופן מלא מתקציב המדינה ולא יוטלו היטלים על השב"ן והביטוחים המשלימים. סך התוספת לבסיס תקציב קופות החולים בשנים 2017-2018 תעמוד על 2.2 מיליארד ₪. מתוך סכום זה 1.5 מיליארד ₪ מיועדים לתוספות הטכנולוגית. 300 מיליון ₪ לשיפור מדד יוקר הבריאות ו-400 מיליון ₪ עבור היערכות להזדקנות האוכלוסייה והיערכות לשינויים מבניים במערכת הבריאות. בנוסף, יועברו 800 מיליון ₪ מהסכמי הייצוב לבסיס עלות סל שירותי הבריאות וישפרו את האיתנות הפיננסית של קופות החולים. 
 מערך האשפוז ותוספת מיטות בשש השנים השנים הקרובות יתווספו 2,100 מיטות אשפוז למערכת הבריאות, מתוכן 1,200 מיטות כלליות על פני שש שנים, 750 מיטות גריאטריות על פני 5 שנים ו-150 מיטות פסיכיאטריות על פני 5 שנים. מיטות אלה יתווספו ל-300 מיטות האשפוז הצפויות להיפתח בבית החולים באשדוד. בנוסף – תינתן תוספת של 150 תקני מתמחים להקלת עומס העבודה המוטל עליהם. התמיכה בבתי החולים הציבוריים תגדל ב-60 מיליון ₪ באופן ייעודי לבתי החולים הציבוריים הקטנים. כמו כן נקבע כי יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד הבריאות להתמודדות עם הגידול בהוצאות הרשלנות הרפואית (מנגנוני חלוקת סיכונים ואמצעים נוספים). כמו כן יוקצו כ-900 מיליון שח לתכנית הלאומית לקיצור תורים כפי שנקבע בין המשרדים, בחלוקה בין קופות בחולים לבתי החולים. 
 בנוסף – יוקצו משאבים לשיפור הטיפול הניתן במערך בתי החולים לבריאות הנפש. שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, אמר כי לאחר משא ומתן ארוך ומורכב הגענו להסכם נותן תוספת משאבים משמעותית למערכת לשנים הקרובות ובראשם לסל הבריאות שיגדל ב-1.5 מיליארד ₪ ממקורות ציבוריים לצד תוספת משמעותית של מיטות אשפוז ותוספת תקנים למתמחים. בכך אנחנו ממשיכים את העשייה לחיזוק הרפואה הציבורית ולקידום הפריפריה מתוך מחוייבות עמוקה לציבור החולים. בנוסף – אנו נמשיך לפעול בכל דרך לקידום הרפורמה בסיעוד ולאוכלוסיה המתבגרת בישראל. מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר כי בהסכם כלולים מענים לאתגרים המרכזיים הצפויים למערכת הבריאות בשנים הקרובות ובראשם הזדקנות האוכלוסייה, הן בקהילה והן במערך האשפוז. בנוסף – לאחר שנים של הזנחה, במסגרת ההסכם הנוכחי נתחיל להתמודד עם הפערים הגדולים הקיימים במערך בריאות הנפש באמצעות תכנית לאומית להפחתת קשירות ושיפור השירות.