הלכות מעשיות לתשעת הימים ותשעה באב - 0404
+
הלכות מעשיות לתשעת הימים ותשעה באב 0404

הלכות מעשיות לתשעת הימים ותשעה באב

קיצור הלכות מעשיות לתשעת הימים ותשעה באב. מנהגים שונים להתנהגות בימי האבלות. מערכת חדשות 0404 בשיתוף פורום רבנים צבאיים במילואים, מגישים לכם את ההלכות המעשיות והעיקריות.

תשעת הימים

'אכילת בשר ושתית יין'

לדעת האשכנזים לא אוכלים בשר ולא שותים יין כל תשעת הימים כולל ראש חודש אב, וכן נהג האר"י. לדעת רוב עדות המזרח, מותר לאכול בשר ולשתות יין בראש חודש, ומסיום יום ראש חודש מתחיל האיסור. מנהג יהודי תימן בסעודה מפסקת שלפני צום תשעה באב נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין.

אסור לאכול מתבשיל שנתבשל בו בשר, מותר לבשל בסיר בשרי בתנאי שלא יורגש טעם הבשר.

חולה שזקוק לאכילת בשר או שתיית יין מותר. יולדת תוך שלושים יום, ומינקת שצריכה לאכול בשר כדי להרבות את חלבה, מותר להם לאכול בשר.

בשבת חזון, בסעודות מצווה כגון ברית מילה ,פדיון הבן, סיום מסכת, אוכלים בשר ושותים יין

במוצאי שבת חזון מותר למבדיל לשתות מהיין שהבדיל עליו, לדעת חלק מהאשכנזים המבדיל נותן את היין לקטן מעל גיל 9.

מי שמקפיד בכל מוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה לאכול בשר מותר לו לאכול בשר גם בסעודת מלווה מלכה במוצאי שבת חזון.

 

'בנין של שמחה'

אסור לעשות בימים אלו שיפוצים שנועדו לנוי או מותרות. אסור לסייד ולצבוע את קירות הבית, להרחיב את דירתו או מרפסתו בלא שיהיה לכך צורך חיוני. עבודות בניה שבאות למנוע נזק מותרות. נטיעות אסורות, השקיה מותרת.

 

למנהג האשכנזים אסור לכבס ולגהץ בימים אלו. למנהג עדות המזרח האיסור רק בשבוע שחל בו ט׳ באב.

בגדי תינוקות וילדים שמתלכלכים ניתן להקל ולכבסם.

ניתן ללבוש כמה בגדים לפני זמן האיסור, כל בגד זמן מה, כך יהיה מותר ללובשם בזמן האיסור. ומי שלא הכין לעצמו בגדים לפני זמן האיסור, יכול לקחת בגד מכובס ולזורקו על הרצפה ואף לדרוך עליו, ואז כבר לא יחשב מכובס, ויוכל ללובשו.

לכבוד שבת חזון מותר ללבוש בגדים מכובסים.

 

'רחיצה'

מעיקר הדין למנהג האשכנזים אסור להתרחץ בתשעת הימים למעט לכבוד שבת חזון שמותר להתרחץ במים פושרים. למנהג עדות המזרח בשבוע שחל בו ט באב. מי שחש בצער אם לא יתרחץ יכול להתרחץ במים פושרים, כך שלא יהנה מרחיצתו, אלא כל מגמתו תהיה לניקיון בלבד.

ערב תשעה באב

 

'סעודה מפסקת'

נוהגים לאכול סעודה גדולה בעוד היום גדול, להתפלל תפילת מנחה ולקראת כניסת הצום לאכול סעודה מפסקת.

אין לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילין. מאכל חי לא נחשב תבשיל. אפילו שני תבשילין שמתבשלים באותו סיר כגון גזר ותפוחי אדמה נחשבים כשני תבשילין. תבשיל כגון אורז עם אפונה, האפונה טפילה ונחשב תבשיל אחד. תה או קפה אינם נחשבים כתבשילין. יש להימנע ממאכלי תענוג.

נוהגים לשבת על הרצפה (יולדת, מעוברת וחולה פטורים) כל אחד לבדו ולאכול ביצה ועליה אפר זכר לחורבן ירושלים.

רשאי לאכול אכילת ארעי לאחר סעודה מפסקת בתנאי שהתנה שרוצה להמשיך לאכול.

 

צום תשעה באב

'איסורים בצום'

1. אכילה ושתיה – אסור לאכול ולשתות. מותר לקחת כדורים וגלולות (למי שזקוק), במידה וחייב מים לסיוע בבליעה ישתמש במים בכמות מינמלית ראוי לערבב במים דבר מר.
2. סיכה אפשר להשתמש בספריי דוארדרנט למניעת זיעה למי שצריך לכך ואף במשחה נגד יובש. אין להשתמש במשחת איפור, שמנים וכו'.
3. רחיצה נוטל ידיים עד סוף קשרי האצבעות. הכהנים נוטלים כרגיל. אם התלכלך מותר לרחוץ את אותו מקום המלוכלך. נוהגים במוצאי ט' באב קודם ערבית ליטול ידיים עד סוף כף היד.
4. תשמיש המיטה בני זוג צריכים לפרוש כימי נידה . איסור הושטה מיד ליד לא מקפידים ואיסור נגיעה חל רק בלילה. 
5. נעילת הסנדל צריך לנעול נעלי גומי יש שמחמירים בנעלים נוחות למעשה ניתן לנעול כל נעל גומי.

יושבים על מקום נמוך. מחצות היום ניתן לשבת על כסא רגיל. אין לומדים תורה אלא רק דברים השייכים לאבלות כגון אגדות החורבן, הלכות אבלות, דברי מוסר. לכתחילה אין ללמוד מחצות היום של ערב ט' באב. לאחר חצות היום של ט' באב מותר ללמוד כרגיל.

מי שעובד בתשעה באב לא רואה ברכה בעמלו.אם יש צורך גדול נהגו להקל לעבוד לאחר חצות היום.

יש להצטער במשכב ניתן לשנות כדוגמת שינה ללא כרית, לשים אבן מתחת לכרית. יש להקפיד לא לומר שלום ואם מישהו הקדים אותך עונים לו בשפה רפה. מותר לבשל מחצות היום אוכל למוצאי הצום. יש שנוהגים לשטוף את הבית ולהכינו לבוא המשיח.

 

'הפטורים מהצום'

קטנים עד גיל מצוות מעיקר הדין פטורים מהצום אך נוהגים מגיל 9 לחנכם לצום תענית שעות כפי כוחם.

יולדת עד שלושים יום מלידתה פטורה מלצום. מעוברת אם יש ספק מחלה או הפלה ח"ו הנובעת מן הצום פטורה מלצום. מינקת צמה כרגיל.אם יש חשש שהחלב ייפסק תאכל ותשתה כפי צרכה.

חולה – כאב ראש או כאב בטן אינם נחשבים חולי. חום גבוה, דלקות שונות וזיהומים נחשבים חולי. בכל חולי צריך להתייעץ מבחינה רפואית והלכתית.

אין צורך באכילה בשיעורים יש להימנע ממאכלי תענוג.

 

'סדר התפילות'

נוהגים להחשיך את בית הכנסת. ולהסיר את הפורכת.

אין אומרים תחנון בט' באב ואף במנחה של ערב ט' באב.

יש נוהגים שלא לברך ברכת שעשה לי כל צרכי. יש שנוהגים שלא להניח טלית ותפילין בשחרית אלא במנחה ויש שנוהגים (הבן איש חי ומקובלי בית אל) להניח כרגיל.

עדות המזרח נוהגים לומר עננו ונחם בכל התפילות, לאשכנזים נחם רק בתפילת מנחה.

ברכת הלבנה בצאת הצום כאות שמחה.

 

תשעה באב שחל בשבת

אם תשעה באב חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון, בצום נדחה ניתן להקל למעוברות ומניקות חלשות או שיש להן מיחוש מסוים.

לדעת רוב הפוסקים, אין באותה שנה שבוע שחל בו תשעה באב. לפיכך מכבסים בכל השבוע שלפני שבת חזון. אולם לעניין גילוח יש  שהחמירו שלא להתגלח בשבוע שלפני תשעה באב, כדי להיכנס לתשעה באב כשסימן האבלות ניכר בפניהם.

בשבת איו נוהגים דיני אבלות על כן  אוכלים בשר ושותים יין ושרים שירי שבת כרגיל. בסעודה שלישית אוכלים כבכל שבת, וכן מזמרים שירי שבת כבכל שבת, אולם מפסיקים לאכול ולשתות ולשיר שירי שמחה לפני שקיעת החמה.

בצאת הכוכבים אומרים 'המבדיל בין קודש לחול' חולצים נעלי עור ומחליפים לבגדי יום חול.

מברכים על הנר בעת התפילה ונשים שלא נמצאות בתפילה תברכנה על נר בביתם.

במוצאי תשעה באב עושים הבדלה על הכוס בלבד.

חולים הפטורים מן הצום יעשו הבדלה לפני שאוכלים, עדיף לעשות את ההבדלה על חמר מדינה כגון בירה או קפה. ואם יש לפניו רק יין  יתןלקטן לשתות מן היין.

 

עשירי באב

רובו של בית המקדש נשרף בעשירי. לדעת האשכנזים איסור אכילת בשר ושתית יין עד חצות היום ולעדות המזרח עד השקיעה. נוהגים שלא לברך שהחיינו.

להסתפר ולכבס בשעת הדחק ניתן להקל.

"וזאת למדועי, כי אבילות אין פירושה להתעטף בעצבות ובמרה שחורה…אלא פירושה הוא להתבונן ולהרגיש במוח ובלב בחסרון הגדול ובחלל העצום שנתהווה אצלנו מאז חרב בית המקדש ..ומתוך כך לנסות לתקן דרכיו והליכותיו באופן שאלו יקריבו את הגאולה ולא ירחיקוה". (סידור יעב"ץ)

זמן כניסת הצום בתל אביב: 19:45

זמן יציאת השבת בתל אביב: 20:26

זמן יציאת הצום בתל אביב: 20:14