ניצחון לירדן ג׳רבי בבית התנחומים, העפילה לקרב על הארד - 0404
ניצחון לירדן ג׳רבי בבית התנחומים, העפילה לקרב על הארד

ניצחון לירדן ג׳רבי בבית התנחומים, העפילה לקרב על הארד