אושר בטרומית: הביטוח הלאומי יעדכן את המבוטחים על זכאותם למענקים - 0404
+
אושר בטרומית: הביטוח הלאומי יעדכן את המבוטחים על זכאותם למענקים 0404

אושר בטרומית: הביטוח הלאומי יעדכן את המבוטחים על זכאותם למענקים

בהצעת החוק, מוצע לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי ישלח למבוטחים הודעה בדבר זכאותם למענק לידה ודמי לידה, קצבת ילדים וקצבת זקנה ושאירים, שישה חודשים לפני המועד האחרון להגשת תביעה לגמלה, וכן יצרף להודעה את הטופס הנדרש להגשת התביעה.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום רבים מהמבוטחים הזכאים לגמלה אינם מודעים למגבלת הזמן להגשת התביעה. הזכות להגשת תביעות לגמלה מוגבלות לתקופות קצרות יחסית, לשם הדוגמה, הגשת תביעה לקבלת גמלה בשל חופשת לידה מוגבלת לשנים עשר חודשים. במצב זה רבים מהמבוטחים מאבדים את זכאותם בשל חוסר ידיעה או בשל חוסר נגישות לאינטרנט, הצעת חוק זו נועדה להביא לתיקון המצב באופן שהמוסד לביטוח לאומי ישלח למבוטחים הודעה בדבר זכאותם שישה חודשים לפני המועד האחרון להגשת התביעה, וכן יצרף להודעה את הטופס הנדרש להגשת התביעה ובכך יאפשר לאוכלוסייה שאינטרנט אינו נגיש לה, להגיש את התביעה בזמן ולא לאבד את הזכאות לכך.

כל זאת לגבי זכאות למענק לידה ודמי לידה, קצבת ילדים, וקצבת זקנה ושאירים, שהמוסד יכול לדעת על היתכנות התקיימות תנאים לזכאות להן מנתוני מרשם האוכלוסין".

ח"כ אבקסיס: "ההצעה חשובה במיוחד לאוכלוסיות מוחלשות להם יש חסמי מידע. הביטוח הלאומי נהנה מחיסכון של סכומים אדירים מכך שהאזרחים לא יודעים למצות את הזכויות שלהם, ובדו"ח אלאלוף הסתבר שאותן האוכלוסיות הן האוכלוסיות הכי חלשות בחברה. כשמגיעים לשעת משבר מול הביטוח הלאומי אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו לא עבריינים שמנסים לשדוד את הקופה הציבורית".