"בית ספר ירוק מתמיד" במעלות - 0404
+
"בית ספר ירוק מתמיד" במעלות

"בית ספר ירוק מתמיד" במעלות

בית ספר הראשונים במעלות קיבל הסמכה ל"בית ספר ירוק מתמיד", לאחר עבודה משמעותית בנושא איכות סביבה וקיימות במגוון תחומים במהלך כל שנת הלימודים.

המשרד להגנת הסביבה בחן נושאים רבים: נראות וחזות בית הספר, הכשרת מורים, שימוש מושכל במשאבים, מנהיגות ירוקה, פרויקטים קהילתיים סביבתיים, תכניות לימודים בהיקף שעות משמעותי. בכל הפרמטרים בית הספר הראשונים קיבל ציון גבוה ועל כך הוענקה לו, בשבוע שעבר, ההסמכה ל"בית ספר ירוק מתמיד".

ההסמכה ניתנה לאחר תהליך חינוכי ומקיים ארוך, שכלל שינויים ויוזמה של תלמידי הנהגה ירוקה, ביחד עם בתיה גולדשטיין, המורה למדעים המובילה בשנים האחרונות את בית הספר הירוק לעבר התואר הנכסף "ירוק מתמיד". התלמידים הצליחו להחזיר את הצבע לטבע והוכיחו כי בית הספר מתנהל באורח מקיים וחוסך במשאבי טבע, בתחומים שונים. כך למשל: בוצע חיסכון במים באמצעות מיכלי איסוף מי גשם שהוצבו בבית הספר- פרויקט ייחודי שתוצאותיו היו מרשימות מאד, ביה"ס הפחית את השימוש בנייר, התלמידים הוכיחו כי מקומו של הזבל אינו באשפה ובשעורי אומנות יצרו עבודות נהדרות מפסולת, כל צוותי העבודה עסקו בשימוש חוזר של חומרים ומחזרו על בסיס יומיומי. התלמידים, בסיוע הוריהם שהיו שותפים לתהליך, הקפידו להביא לבית הספר את ארוחת הבוקר בקופסאות ולא בשקיות ניילון. הפסולת האורגנית שימשה להכנת קומפוסטר בית ספרי.

התלמידים אף יצאו מבית הספר לקניון צים סנטר בעיר, במטרה להטמיע את החזון הירוק בקהילה. לצורך כך, הם הקימו עמדות הסברה והשפעה בנושא הפחתת זיהום אויר ומחזור והחתימו את העוברים והשבים על "האמנה הירוקה".

בחודש מאי, תלמידי הנהגה ירוקה קיימו "יום שיא ירוק" לכל תלמידי בית הספר ולצוותי ההוראה, במהלכו קיימו פעילויות שונות, ביניהן: פעילות ספורטיבית עם חומרי מחזור, פעילות חווייתית בהכנת סלטי פירות ושייקים, שתילת עצים וצמחים חדשים בגינות בית הספר ועוד.

בחודש יוני, תלמידי הנהגה ירוקה והמורה בתיה גולדשטיין נסעו לנצרת להציג בפני הועדה המקצועית מטעם המשרד להגנת הסביבה את העשייה השנתית בנושא קיימות ואיכות סביבה וחיים. הועדה החליטה כי בית הספר עמד בכל הקריטריונים הנדרשים ועל כך הוענקה לו הסמכה ל"בית ספר ירוק מתמיד".

התלמידים ממשיכים להוביל את השינוי מידי יום ביומו ומנהלים אורח חיים ירוק בית ספרי וכך ימשיכו גם בשנת הלימודים הבאה.

במעלות ישנם 14 גני ילדים ירוקים, 10 גנים ירוקים מתמידים ו-2 גנים בתהליך הסמכה לגנים ירוקים, 2 בתי ספר ירוקים וכאמור, בית ספר 1 ירוק מתמיד- בית ספר הראשונים.