הסכם נוסף לנקסטקום עם משרד הביטחון - 0404
+
הסכם נוסף לנקסטקום עם משרד הביטחון לאוס

הסכם נוסף לנקסטקום עם משרד הביטחון

נקסטקום העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מודיעה כי החברה חתמה על הסכם מסגרת עם משרד הביטחון, לביצוע עבודות, אספקה, התקנה, ותחזוקת תקשורת נתונים בבסיסי צה"ל בהיקף כולל של עד 70 מיליון ש"ח. תקופת ההתקשרות תהיה עד ה-30 ביוני 2019.

העבודות בפרויקט תבוצענה עפ"י מחירון קבוע וסופי ובהתאם לביצוע בפועל של הזמנות שיתקבלו מצד משרד הביטחון.

גיא ישראלי מנכ"ל נקסטקום אמר: "אנו שמחים להודיע על חתימת הסכם משמעותי נוסף עם משרד הביטחון. הסכם זה מעיד על האמון הרב לו זוכה נקסטקום כקבלן מבצע בפרויקטי תשתית תקשורת. אנו שמחים לפעול לפיתוח וחיבור בסיסי צה"ל לטכנולוגיות ותשתיות מתקדמות ורואים זאת כפרויקט בעל חשיבות לאומית".