אושר סופית: גופים ציבוריים יחויבו להשתמש במסמכים ממוחשבים - 0404
+
אושר סופית: גופים ציבוריים יחויבו להשתמש במסמכים ממוחשבים דוברות הכנסת

אושר סופית: גופים ציבוריים יחויבו להשתמש במסמכים ממוחשבים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 של ח"כ מיקי לוי. 43 תמכו בהצעת החוק, ללא מתנגדים וללא נמנעים. מוצע שבהתקשרות בין המדינה או גוף מתוקצב לבין ספק למכירת נכס או למתן שירות יועברו שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס בדרך דיגיטלית בהתאם להוראות שקבע שר האוצר. כן מוסמך שר האוצר לפטור גופים של המדינה או סוגי עסקאות מהעברת אותם מסמכים בדרך דיגיטלית – הכל בכפוף לסייגים שנקבעו בקשר לגופים וגופים מתוקצבים ששר הבריאות הוא השר הממונה עליהם או בקשר לרשויות מקומיות וחברות עירוניות ששר הפנים הוא השר הממונה עליהן. כן יקבעו בתוספת גופים וסוגי עסקאות של גופים של החוק המוצע לא יחול עליהם לרבות הסמכה של הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון להחריג יחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון או עסקאות מסווגות שיוחרגו אף הם מתחולת החוק. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "משלוח מסמכים אלו באמצעות הדואר האלקטרוני מייעל את הליך הנפקת וקבלת המסמכים, חוסך עלויות רבות ותורם להגנה על איכות הסביבה על ידי חיסכון בנייר ודלק. במצב האמור הטלת חובה על גופים ציבוריים ומתוקצבים להתקשר עם ספקים תוך שימוש במסמכים ממוחשבים בלבד, תעודד שמירה על הסביבה והתחשבות במשאבים אקולוגים מתכלים." ח"כ מיקי לוי אמר: "אנו עושים היום צעד משמעותי נוסף למימוש החזון של משרדי ממשלה ללא נייר. הצעת החוק שיזמתי תמנע בירוקרטיה מיותרת, תהפוך את משרדי הממשלה ליעילים יותר ובמקביל תמנע פגיעה מיותרת בסביבה ובמשאבים האקולוגיים המתכלים שלנו. במהלך עשרות הסיורים שערכתי כסגן שר האוצר במשרדי רשות המיסים ברחבי הארץ נתקלתי בכל פעם בערמות התיקים והניירות המפוזרים של נישומים בשולחנותיהם של פקידי השומה. השקענו למעלה מ40 מיליון שח במחשוב ובהכנסת טכנולוגיות חדשות ברשות כדי לקדם את חזון רשות מיסים ללא נייר. הגיע הזמן שכל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים בישראל יעברו למאה ה-21 כפי שנהוג בעולם המערבי במשך שנים רבות. חובת התקשרות במייל מייעלת את עבודת פקידי הממשלה ומונעת עיכובים מיותרים בהתקשרויות מול ספקים. אין לי ספק שהצעד הזה יהווה תמריץ למשרדי הממשלה לצעדים נוספים בכיוון".