כתב אישום הוגש נגד שוטר בגין הטרדה מינית ומעשה מגונה במתנדב - 0404
+
כתב אישום הוגש נגד שוטר בגין הטרדה מינית ומעשה מגונה במתנדב חדשות 0404

כתב אישום הוגש נגד שוטר בגין הטרדה מינית ומעשה מגונה במתנדב

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), באמצעות עו"ד שקד דהן, הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד שוטר מתחנת מסובים בגין מעשה מגונה והטרדה מינית שביצע במתנדב בתחנה. על פי כתב האישום, בשנת 2015-2016 בעת ששירת בתפקיד סגן מפקד יחידת סיור בתחנת מסובים, עת שהה במשמרת עם המתנדב, נהג הנאשם ללטף את רגלו ואיבר מינו של המתלונן מעל לבגדיו, וזאת למרות שהמתלונן הביע מספר פעמים – הן במילים מפורשות והן בהתנהגות – את חוסר רצונו המפורש בדבר. בד בבד, במהלך התקופה הרלוונטית, במספר הזדמנויות שונות, במהלך ההתנדבות בתחנת מסובים, עת שהו יחד במשמרת, הפנה הנאשם אל המתלונן התייחסויות חוזרות אשר התמקדו במיניותו, עת שאל אותו שוב ושוב האם הוא קיים יחסי מין עם נשים או עם גברים וכיצד הוא הרגיש במהלך קיום היחסים. המתלונן, אשר היה נבוך מאוד משאלותיו של הנאשם, התחמק ושינה מיד את נושא השיחה. במעשיו ביצע הנאשם מעשים מגונים במתלונן, שלא בהסכמתו החופשית. בנוסף, במספר הזדמנויות, הטריד הנאשם מינית את המתלונן, על ידי כך שהפנה כלפיו התייחסויות חוזרות, המתמקדות במיניותו, לאחר שהמתלונן הראה לו בהתנהגותו כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.