משרד הבריאות: ניתן לחזור ולרחוץ בחופי תל אביב - 0404
+
משרד הבריאות: ניתן לחזור ולרחוץ בחופי תל אביב חדשות 0404

משרד הבריאות: ניתן לחזור ולרחוץ בחופי תל אביב

בהמשך לאירוע פסילת חופי אביב וירושלים בתל אביב אתמול, נערך דיגום בחופים אלו והתקבלו תוצאות דיגום תקינות, למעט חריגה אחת מול מוצא התיעול הנמצא כ- 150 מ' דרומה לחוף אביב. לאור תוצאות אלו משרד הבריאות ממליץ לפתוח מחדש לרחצה את חופי ירושלים ואביב. במקביל פנה משרד הבריאות עירית תל אביב לערוך סקר נוסף הכולל דיגום מול מוצא התיעול.