תאגיד "מי רקת טבריה" עבר בהצלחה ביקורת חירום - 0404
+
תאגיד "מי רקת טבריה" עבר בהצלחה ביקורת חירום

תאגיד "מי רקת טבריה" עבר בהצלחה ביקורת חירום

הביקורת הייעודית נערכה על ידי צוות מרשות המים בראשותו של הממונה על בטחון מים וחירום במחוז הצפון מאלכ הזימה.

הביקורת בהתמקדה בבחינת התכניות לאספקת מים במצבי המשבר והחירום השונים, בדיקת נהלים ותכניות החירום בהתאם להנחיות רשות המים, מענה לתחום הסניטרי, מוכנות וכשירות האמצעים ותשתיות התאגיד לחירום וכמובן לאור רעידות האדמה שהתרחשו בימים האחרונים: תכנון והיערכות התאגיד בתרחיש של רעידת אדמה, מתן מענה לתשתיות שייפגעו וחלוקת מים לתושבים.

במהלך הביקורת הוצגו בפני רשות המים כלל התוכניות הקיימות בתאגיד כולל תיקי חירום מיועדים לכל אחת מהרשויות המקומיות, נערכה ביקורת גם במתקני המים ומחסני החירום השונים. בתום הביקורת נערך לתאגיד תרגיל פתע, בתרגיל נדרש התאגיד לתת מענה לאירוע שהתרחש בכל יישובי התאגיד באירוע של רעידת אדמה אשר גרם נזק רב לתשתיות ולהרס. התאגיד פתח חדר מצב לניהול ושליטה על כל האירועים בכל ארבע הרשויות, קיים הערכות מצב, ניהל ושלט על כלל האירועים דרך חדר מצב שהוקם בתאגיד וכלל עזרי שליטה ותצוגה. בעלי התפקידים קיבלו לחדר המצב דיווחים ועדכונים מכל הרשויות ונציגי השטח השונים ובהתאם לכך הפעילו את צוותי החירום לתיקון תשתיות מים וביוב שנפגעו ופרסו תחנות לחלוקת מים בכל רחבי התאגיד. בסיכום הביקורת והתרגיל נקבע כי: "כשירות ומוכנות התאגיד לחירום ומשברי מים הנה ברמה טובה מאוד".

מנכ"ל התאגיד שאול דוד ציין כי הביקורת והתרגיל שקיים התאגיד מהווים סיום מוצלח להכנות הרבות וההערכות לשעת חירום, אין ספק כי במידה והתאגיד יצטרך לפעול בחירום הוא יעשה זאת בהצלחה רבה, בתקוה כמובן שלא נצטרך לפעול כלל.