ראשי מועצת יש"ע והמנהל האזרחי נפגשו בנושאי התיישבות ושיפור השירות - 0404
+
ראשי מועצת יש"ע והמנהל האזרחי נפגשו בנושאי התיישבות ושיפור השירות חדשות 0404

ראשי מועצת יש"ע והמנהל האזרחי נפגשו בנושאי התיישבות ושיפור השירות

היום התקיים פורום ראשי ההתיישבות ומועצת יש"ע בראשות ראש המנהל האזרחי, תא״ל אחוות בן חור. הפורום התקיים בהמשך לביקור ופגישה עם ראשי ההתיישבות שקיים מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב פולי מרדכי, בחודש מאי האחרון באלקנה. במהלך היום הוצגו נושאים מקצועיים שעומדים על סדר היום בהתיישבות, לרבות סוגיות המקרקעין ושיפור השירות לתושב. ראש המנהל האזרחי, תת אלוף אחוות בן חור, במפגש ראשון עם ראשי ההתיישבות הבטיח כי ישמור על המסורת של מפגשים חצי שנתיים והוסיף כי בראייתו' ״המנהל האזרחי נדרש לשפר את תחום השירות ולכך אנו נפעל בכל ההיבטים ובהתאם נשקיע משאבים לשפר את איכות השירות לתושב״. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב מרדכי, סיכם את היום ואמר כי' ״אנו פועלים לתת מענה לאוכלוסייה באזור ולקדם תכניות אב לתחבורה ודרכים, מענה למשק המים, ומענה למשק האנרגיה כולל חיבור גז טבעי לאזור יהודה ושומרון״. אבי רואה' ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע: "מפגשים אלו חשובים מאוד לעבודת ראשי הרשויות. העלנו בישיבה סוגיות שונות שמעכבות את התפקוד השוטף שלנו, ושמחנו לשמוע על הדרך אותה מוביל ראש המנהל האזרחי החדש שמוכוון לשיפור השירות למען התושבים"/