ימנע פגיעה מיותרת בתושבים: חוק ההסדרה 2 יוצא לדרך - 0404
+
ימנע פגיעה מיותרת בתושבים: חוק ההסדרה 2 יוצא לדרך יונתן סינדל, פלאש 90

ימנע פגיעה מיותרת בתושבים: חוק ההסדרה 2 יוצא לדרך

בהמשך לדיון שהתקיים בועדת הפנים בעניין אי-הקמת צוות הסדרת היישובים הצעירים מגישים היום ראשי שדולת א״י ח״כ יואב קיש וח״כ בצלאל סמוטריץ הצעת חוק הסדרה נוספת וחדשה.

הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה מקודמת לאחר שההחלטה שהתקבלה ע״י הקבינט להסדיר את מעמדם של שכונות וישובים שהוקמו ביהודה, שומרון ובקעת הירדן במהלך 20 השנים האחרונות מתמהמהת מעל לשנה וצוות ההסדרה לא אויש, איננו פועל ואף לא מתוקצב.

הצעת החוק החדשה נועדה למנוע סבל מיותר ואפליה של תושבי המאחזים, כתוצאה מגרירת הרגליים של הממשלה והתמשכות הליכי ההסדרה, לאחר שכבר הוחלט עקרונית להסדיר ישובים ושכונות אלה. ע״פ ההצעה נקבע כי בהתאם להנחיות וליווי צוות המשימה הייעודי שהוקם בהחלטת הקבינט יוסדרו השכונות והישובים הדרושים הסדרה. יחד עם זאת, בתקופת ההסדרה יזכו התושבים הגרים במקומות אלו לכל הזכיות המוניציפליות להם זכאי כל אזרח לרבות חיבור לתשתיות מים וחשמל.

עוד קובע החוק כי כל הליכי האכיפה והצווים המנהליים יותלו, וכן כל פעולה המתבצעת על ידי יחידת האכיפה במנהל האזרחי תידרש להנחייתו הישירה  ראש הממשלה או שר הביטחון ותובא לאישורו של הקבינט. כאשר בנוסף מוצע כי בתקופת ההסדרה, על מנת שתושבי המקום יוכלו לבנות את ביתם או לרכוש בית בנוי הקיים במקום, שר האוצר יהיה רשאי לערוב, בתנאים שלפי חוק ערבות למשכנתאות, להלוואת הניתנות למימון רכישת דירת מגורים.

לדברי היוזמים ראשי שדולת א״י החוק נועד על מנת למנוע פגיעה מיותרת בתושבי השכונות והישובים המיועדים להסדרה. לדבריהם במהלך תקופת הביניים של עבודת צוות ההסדרה, עולה הצורך לעגן בחקיקה את מעמדם המיוחד, ובכך לאפשר לתושבים חיים תקינים ושירותים מוניציפליים מלאים כפי שמגיע לכל אזרח ישראלי אחר, וכן למנוע הריסות ופינויים מיותרים בשל רצון המדינה להגיע במקומות אלו להסדרה ולא להריסה.